Kontakt

Nordisk Klima A/S

Wichmandsgade 19, 5000 Odense C
Tlf. 66 12 86 10, Fax 66 14 14 73

Henning Mørk-Pedersen

2346 5536
hm-p@nordiskklima.dk


› Ventilation

Jacob Hoppe

2022 9895
jh@nordiskklima.dk


› Sprinkler

Martin Jesper Johansen

2036 7902
mjj@nordiskklima.dk


› Sprinkler
› Service

Tommy Nielsen

2018 5297
tn@nordiskklima.dk


› Egen produktion

Maj-Britt Madsen

5157 9672
mm@nordiskklima.dk


› Teknisk design

Mette Pedersen

2029 3136
mp@nordiskklima.dk


› Administration
› Løn

Susanne Helweg Mikkelsen

2365 6289
shm@nordiskklima.dk


› Administration
› Bogholderi

Chris Lyholm Stanek

2913 0239
cl@nordiskklima.dk


› Ventilation
› VVS

› Varmepumper

Anne Mørk-Pedersen

2913 0342
amp@nordiskklima.dk


› Teknisk design