Fjernvarme

I 45 år har Nordisk Klima A/S udført al rørarbejdet for Fjernvarme Fyn A/S som tidligere hed Odense Fjernvarmeforsyning. Dette har givet os en meget stor viden og erfaring, som vi benytter ved projekter for andre fjernvarmeforsyningsselskaber, gartnerier og boligforeninger.

Inden opstart af et nyt projekt planlægges udførelsesmetoder og sikkerhedsmæssige forhold gennemgås, som igen er med til at sikre en god kvalitet på det endelige fjernvarmeanlæg. Der udarbejdes en kvalitetsplan for hver enkelt projekt, hvori de løbende udførte anlægsdele kontrolleres og dokumenteres.

Svejse- og muffecertifikater

Vores medarbejdere har alle svejsecertifikater til de opgaver de udfører. Medarbejderne har ligeledes uddannelse og certifikater på montage af muffer og alarmsystemer. Medarbejdernes certifikater fornyes løbende, således at de til enhver tid er gyldige.

Rørsystemer

Vi udfører fjernvarmeprojekter med alle fabrikaters rør, bestående af traditionelle rørssystemer med stålrør som medierør og systemer med PEX som medierør. Desuden arbejder vi med Twinrørssystemer, som mindsker energiforbruget og samtidig mindsker kravene til plads i jorden.

Mobil højtryks opskumningsmaskiner

Vi har mobil højtryks opskumningsmaskiner for isolering af fjernvarmemuffer.
Højtryks opskumningsmaskinen sikrer en optimal isoleringsgrad i muffen. Der anvendes freonfri skum.

Fjernvarmeprodukter

Vores mangeårige arbejde med fjernvarmesystemer har medført at vi har udviklet flere forskellige produkter, som indgår i rørsystemerne og hjælpeværktøjer til udførelse af rørarbejdet.

Opgavetyper indenfor fjernvarmesystemer

  • Prærørssystemer i fagentreprise
  • Prærørssystemer i hovedentreprise
  • Kedelcentraler
  • Mellemtryksledninger på kraftværker
  • Lavtryksledninger på kraftværker
  • Opskumning af fjernvarmemuffer
  • Montage af svejsemuffer

Kontakt

Afdelingen for fjernvarme
Jesper Mørk-Pedersen
Direkte tlf. 2168 1148
› Till kontaktsiden