Sprinkler
vandtåge, skum
og preaktion

I 1995 etablerede vi en afdeling for sprinkler, som en naturlig udvikling af virksomhedens aktiviteter.
Vi kan bl.a. hjælpe dig med sprinkling af lagerhaller, installation af sprinkler i højlager, sprinkling af undervisningslokaler, samt trapper, sprinkler installation i produktionslokaler, sprinkling af plejecentre og kontorer

Nordisk Klima A/S er registreret sprinklerfirma og certificeret efter ISO 9001 rev. 2008. Sprinklerafdelingen har igennem tiden udført et utal af sprinkleropgaver som spænder fra helt små serviceopgaver, opdatering af gamle sprinkleranlæg, til opførelse af store nybygninger. Det store spænd betyder derfor også, at den viden der er i virksomheden er meget stor, og at den ikke kun ligger hos en person. Du kan derfor trygt henvende dig om din opgave, vi finder den teknikker eller sprinkleringeniør, som har den rigtige viden for at du får løst opgaven på en god måde.

Analyse og godkendelse af sprinkeranlæg

Det er en naturlig ting for vores medarbejdere, at vi i samarbejde med kunden får fastlagt hvilke funktioner der ønskes, og hvilket kvalitetsniveau som ønskes. Derefter udarbejder vi en løsning på opgaven, som tager hensyn til dine ønsker og myndighedernes krav. Vi sørger for godkendelse af sprinkleranlægget hos myndighederne, og idriftsættelse hos det lokale brandvæsen.

Hvilke kunder betjener vi

Vi løser sprinkleropgaver for erhvervskunder og offentlige kunder.

Planlægning / logistik

Gennemførelsen af mange store opgaver igennem tiden, har sammen med vores kvalitetsstyringssystem bevirket at vi har kunnet optimere vores byggestyring, indkøb og bemanding. Dette betyder færre fejl, høj håndværksmæssigt standard og billigere byggeproces. Vores entrepriseledere har stor erfaring i byggestyring.

Anlægstyper

Vi har løst opgaver hvor der har været anvendt følgende anlægsopbygninger: vådt-, tørt-, preaktion-, vandtågeanlæg og skumslukningsanlæg.

Speciale: Quell

Vi har forhandlingen af et specielt sprinklersystem udviklet af den verdensomspændende sprinklerudstyrsproducent TYCO. Systemet udmærker sig ved, at man i forbindelse med sprinkling af lagerbygninger ikke behøver, at sprinkle i reoler. Dette betyder en større frihedsgrad med hensyn til brugen af reoler, samtidig fjerner man risikoen for, at der bliver slået sprinklere i stykker i forbindelse med brugen af reolerne. En anden fordel er, at det er billigere at etablere, da der kun skal monteres sprinklere under loftet.

Øvrige specialer

Vi har ligeledes forhandling af TYCO's vandtågesystem, som er godkendt til anvendelse i bygninger. Vandtågeanlæg kan være en fordel i bygninger, hvor det er vigtigt at reducere vandudslippet mest muligt, i forbindelse med en brand. Vi har desuden forhandling af skumanlæg for beskyttelse af industrielle procesanlæg, hvor vand ikke kan anvendes til brandslukning.

Hvor installerer vi sprinkleranlæg

  • Undervisningslokaler
  • Produktionslokaler
  • Lagerhaller, højlager
  • Kontorer
  • Plejecentre
  • Trapper
  • Beskyttelse af procesanlæg
  • Parkeringshuse

Kontakt

Afdelingen for sprinkler
Jacob Hoppe
Direkte tlf. 2022 9895
› Till kontaktsiden