Ventilation
et godt
indeklima

Mange års erfaring med levering af både store og små ventilationsanlæg indenfor komfort- og industrianlæg, har givet os en god viden og erfaring i, hvordan ventilationsanlæg projekteres, planlægges og udføres.

Ventilationsafdelingen har igennem tiden udført et utal af ventilationsopgaver som spænder fra helt små serviceopgaver og energioptimering af ventilationsanlæg, til opførelse af store nybygninger og helt over i industriens procesanlæg. Det store spænd betyder derfor at den viden der er i virksomheden er meget stor, og at den ikke kun ligger hos en person. Du kan derfor trygt henvende dig om din opgave. Vi finder den ventilationsteknikker eller ingeniør, som har den rigtige viden for at du får løst opgaven på en god måde.

Analyse af opgave

Det er en naturlig ting for vores medarbejdere, at vi i samarbejde med kunden får fastlagt hvilke funktioner der ønskes, og hvilket kvalitetsniveau som ønskes. Derefter vil udarbejde en løsning på opgaven, som tager hensyn til dine ønsker, samtidig med at vi vil tænke miljøhensyn og mulighederne for energioptimering ind i denne.

Hvilke kunder betjener vi

Vi løser ventilationsopgaver for private kunder, erhvervskunder og offentlige kunder.

Planlægning / logistik

Gennemførelsen af mange store opgaver igennem tiden, har sammen med vores kvalitetsstyringssystem bevirket at vi har kunnet optimere vores byggestyring, indkøb og bemanding. Dette betyder færre fejl, høj håndværksmæssig standard og billigere byggeproces. Vores entrepriseledere har stor erfaring i byggestyring.

Design, funktion og driftsform

Det er vigtigt at man i dag, udover funktion, komfort og pris, også tænker på at minimere anlæggets driftsudgifter.
Vigtige parametre for opfyldelse af ovennævnte er:

Genvindingssystem:
• Krydsveksler
• Roterende veksler
• Væskekoblede batterier
• Varmepumpe

Driftsform:
• VAV eller CAV

Kølesystem:
• Direkte ekspansion
• Vandkølesystem

Vi er vant til at udforme anlæggene, så disse passer præcist til den opgave/bygning, som de opbygges til.

Vi er tilsluttet VENT-ordningen

Vores serviceafdeling for ventilationsanlæg er tilsluttet ”VENT-ordningen”, som er en godkendt kontrolordning for ventilationsanlæg. Her er Teknologisk Institut overordnet kontrollant, som ser på kvaliteten af arbejdet, og om anlæggene lever op til det forventede minimale energiforbrug.

Tips

Tegn en serviceaftale og få glæde af et ventilationsanlæg der kører uden driftproblemer og sparer på energien.

Opgavetyper indenfor ventilation

  • Komfortventilation
  • Laboratorie- og stinkskabsventilation
  • Renrumsventilation
  • Industri- og procesventilation
  • Boligventilation
  • Udsugningsanlæg
  • Kølesystemer
  • Støjdæmpning

Kontakt

Ventilationsafdelingen
Henning Mørk-Pedersen
Direkte tlf. 2346 5536
› Till kontaktsiden