Blik, tag og facade
blikkenslager

Blik, tag og facadeafdelingen har igennem de seneste 25 år udviklet sig fra at være en traditionel blikkenslagerafdeling, til at være en moderne tyndpladeafdeling.

Afdelingen arbejder ud fra de traditionsfaste samlingsmetoder, dog råder vi i dag over moderne maskiner, som sikrer at vi kan oplægge tage og facader med rationelle metoder, dette sikrer lave priser og høj kvalitet.

Den nordiske tyndpladepris

Vi har været med til at udvikle nye metoder og designs, hvilket medførte at vi i året 2000 var med til at vinde arkitekternes pladepris, på et byggeri for ECCO sko i Tønder.

Specialuddannede blikkenslagere

Vores medarbejdere er sammentømret som et team, der er 100% specialiseret, vi ved nøjagtigt hvad kvalitet betyder. Medarbejderne har været på forskellige efteruddannelseskurser hvor de har lært både de gamle hædrekronede blikkenslagermetoder og moderne rationelle lægningsmetoder.

Opgavetyper

Vi udfører derfor i dag opgaver lige fra udskiftning af tagrender, nedløb, kviste, inddækninger til store opgaver som oplægning af naturskifer-, zink- og kobbertage samt facadebeklædning i de samme materialer.

Holdbare løsninger

Når man får lavet en blikkenslageropgave, skal man være sikker på at man får udført et stykke arbejde der er håndværksmæssigt korrekt, da det færdige arbejde er en del af klimaskærmen og skal sikre huset i mange år. Dette kan vi garantere i kraft af vores højtuddannede medarbejderes store viden og erfaring, vi leverer holdbare løsninger, som holder i lang tid og sikre at der ikke opstår vand eller rådskader.

Opgavetyper indenfor blikkenslagerarbejde

  • Traditionelt blikkenslagerarbejde
  • Naturskifertage
  • Bånddækning
  • Facadedækning
  • Kirkespir
  • Renovering af gavle på villaer
  • Udskiftning af tagrender og nedløb
  • Inddækning af kviste

Kontakt

Blikkenslagerafdelingen
Jesper Mørk-Pedersen
Direkte tlf. 2168 1148
› Till kontaktsiden