Service
Sprinkler, VVS,
ventilation & tømrer

Mange års erfaring med udførelse af service indenfor VVS og ventilationsanlæg har vist, at der kan spares mange penge på driftsomkostningerne ved indførelse af systematisk service. Vi har nu udvidet konceptet og tilbyder også service på sprinkleranlæg og bygningskonstruktioner.

Serviceaftale VVS, Ventilation, Sprinkler

Vi tilbyder i dag vores kunder en serviceordning, hvor vi tilser de tekniske anlæg eller bygningsdele. Ved besøgene justerer og efterser vi anlæggene, aflæser målere, udbedre konstruktionsdele og der kontrolleres funktioner og driftsomkostninger. Vi anbefaler at der laves en kontrakt på aftalen om service på de tekniske anlæg. Kontrakten indeholder en beskrivelse af hvad der udføres. Kontrakten afregnes med udgangen af et kalenderår. Det kan ligeledes anbefales at lave en samlet løsning på servicering af alle tekniske anlæg, hvorved vi kan holde styr på det samlede energiforbrug og udgifter til reparation og vedligeholdelse.

Hvis der ved servicebesøget konstateres fejl på anlægget kontaktes kunden, og der aftales hvilke tiltag der skal sættes i værk. Der udarbejdes en servicerapport på alle besøg i forbindelse med kontraktbesøg.

Akutopgaver og døgnvagt

Vi udfører naturligvis også service i forbindelse med almindelig tilkald på akut opgaver. I den forbindelse yder vi også overfor vores faste kunder døgnvagt, hvis uheldet skulle være ude.

Ny aktivitet, bygningsservice

Vi har i dag udvidet vores serviceorganisation, således at vi nu også foretager bygningsservice.

Lovpligtige eftersyn på sprinkleranlæg

Der er lovkrav om at alle sprinkleranlæg mindst en gang om året gennemgås af et certificeret sprinklerfirma, for at sikre at anlægget altid er funktionsdygtig. Vi tilbyder derfor at udføre dette servicebesøg.

Håndværkerteam

Vi har stor erfaring i denne type opgaver, som vi løser med vores egne ansatte tømre, blikkenslagere og rørlæggere, øvrige håndværkere supplerer vi med fra andre samarbejdspartnere. Vi arbejder altid i små teams hvor alle kender hinanden, hvorved vi kan koordinere tæt, og levere godt håndværk.

Vores erfaring siger at der er op til 10-25% at spare på driften, samtidig med at risiko for driftsstop nedsættes.

Opgavetyper indenfor service

 • VVS-installation
 • Varmeanlæg
 • Sanitet
 • Afløbsanlæg
 • Ventilationsanlæg
 • Sprinkleranlæg
 • Fjernvarmesystemer
 • Køleanlæg
 • Tag og facade
 • Bygningsservice
 • Tømrerarbejde

Kontakt

Ventilationsservice
Anders Holm
Direkte tlf. 2143 1622

VVS-service
Hans Hoffman
Direkte tlf. 2029 2991

Sprinklerservice
Martin Jesper Johansen
Direkte tlf. 2036 7902

Bygningsservice
Lau Atli Danielsen
Direkte tlf. 2926 8106

› Till kontaktsiden